«Հայաստան 2021-2041» հետազոտական զեկույցի ամփոփագիր․ տեսանյութ

Տեսանյութը ներկայացնում է «Հայաստան 2021-2041» հետազոտական զեկույցի ամփոփագիրը, որը 2021 թվականի սկզբին պատրաստել է «Հայաստան-2041» հիմնադրամը McKinsey & Co համաշխարհային կառավարման խորհրդատվական ընկերության հետ համատեղ։ Այն ամփոփ ներկայացնում է Հայաստանի ներկայիս մակրոտնտեսական իրավիճակը, առանձնացնում տնտեսության հինգ գերակա ոլորտները (գյուղատնտեսություն, բարձր տեխնոլոգիաներ, առողջապահություն, կրթություն և զբոսաշրջություն) և յուրաքանչյուր ոլորտի զարգացման հեռանկարները:

faq scroll to top

Առաջարկել ընկերների (մինչև 5 անձ)

+

    Ծանոթացել եմ գաղտնիության քաղաքականությանը և տալիս եմ իմ համաձայնությունն անձնական տվյալներիս մշակման համար:

    Ցանկանում եմ դառնալ Նախաձեռնող և ստանալ նորություններ նախաձեռնության մասին։

    Տրամադրված տեղեկությունը կօգտագործվի միայն Համաժողովի մասնակիցների ընտրության համար։

    Ցանկանում եմ դառնալ Նախաձեռնող առանց Համաժողովին մասնակցելու։

    close modal close menu