2023 թ. մարտի 10-12-ը Երևանում կայացավ Ապագա Հայկականի Համաժողովը

Ապագա Հայկականի Համաժողովը հիմնված է միջազգային լայն ճանաչում և կիրառություն ունեցող «Քաղաքացիական ասամբլեա» մասնակցային ժողովրդավարության մոդելի վրա։ Նախապես գրանցված քաղաքացիներից թափանցիկ վիճակահանությամբ և ներկայացուցչական ընտրանքի մեթոդով ընտրվել են 200 մասնակիցներ՝ ապահովելով հասարակության սեռատարիքային ու կրթական խմբերի, ինչպես նաև ըստ բնակության երկրի և վայրի ներկայացվածությունը համաժողովում: Արդյունքում Հայրենիքից և Սփյուռքից ընտրված 100-ական մասնակիցներ հնարավորություն են ունեցել քննարկել Հայաստանի ու հայության ապագային ուղղված և փորձագիտական գնահատում անցած ծրագրեր: Առաջին Համաժողովը նվիրված է եղել «ԱՊԱԳԱ ՀԱՅԿԱԿԱՆԸ» նախաձեռնության 15 նպատակներից երեքին՝ «Պատմական պատասխանատվություն», «Հայաստան-Սփյուռք միասնականություն» և «Բնակչության աճ»:

Համաժողովի սկզբունքները

Միասնականություն

Հայաստանի և հայության առջև ծառացած մարտահրավերները հնարավոր է լուծել միմիայն աշխարհասփյուռ հայության միասնականության միջոցով: Համաժողովը հանդիսանում է համահայկական երկխոսության հարթակ՝ մեկ հարկի տակ միավորելով փորձագիտական համայնքի ու հասարակության ամենատարբեր խմբերի ներուժը` նպաստելով ինչպես փորձագիտական, այնպես էլ հանրային ակտիվ քննարկումներին:

Ներառականություն

Համաժողովի մասնակցության գրանցումը բաց էր Հայաստանից, Արցախից և Սփյուռքից բոլոր ցանկացողների համար: Չունենալով չափահաս քաղաքացիների մասնակցության որևէ սահմանափակում՝ Համաժողովն իր շուրջն է համախմբել աշխարհասփյուռ հայության համամասնորեն արտահայտված սեռատարիքային, կրթական և աշխարհագրական բոլոր շերտերն ընդգրկող խմբերին: Համաժողովին գրանցված, սակայն վիճակահանության փուլը չհաղթահարած յուրաքանչյուր հետաքրքրված անձ հնարավորություն է ունեցել իր ձայնը լսելի դարձնել նախատեսված այլ ձևաչափերով:

Թափանցիկություն

Համաժողովի ամբողջ ընթացքը՝ ներառյալ փորձագիտական հանձնախմբերի աշխատանքը, մասնակիցների ընտրության վիճակահանությունը, հանրային քննարկումներն ու գործընկերային ցանցերի ձևավորման գործընթացը, բաց է և հրապարակային: Բոլոր շահագրգիռ կողմերն այդ ամենին հետևելու հնարավորություն ունեն ինչպես մեր պաշտոնական կայքէջում, այնպես էլ սոցիալական հարթակներում  ու լրատվական աղբյուրներում:

Հանրային արդյունք

Համաժողովի շրջանակում ընդունված բոլոր առաջարկություններն ու ծրագրերը հանդիսանում են հանրային սեփականություն և հասանելի են պետական ու մասնավոր ոլորտի բոլոր ներկայացուցիչներին՝ դրանց հնարավոր տարբերակները մշակելու համար։ Որպես ուղիղ ժողովրդավարության ինքնատիպ գործիք՝ Համաժողովը հանրության բոլոր շերտերի ջանքերի մեկտեղման հարթակ է:

Նոր մոտեցում, նոր արդյունքներ

Մենք միասին ձևավորում ենք քաղաքացիական մասնակցության նոր մշակույթ, որի առանցքը երկխոսությունն է և հավաքական պատասխանատվության գիտակցումը։ Հայկական իրականության մեջ նմանը չունեցող Համաժողովն իր մոտեցումներով պետք է նպաստի պետության ու հասարակության համար կենսական նշանակություն ունեցող հարցերի շուրջ խոսույթի ձևավորմանը և խնդիրների հաղթահարման ուղիների մշակմանը:

«Ապագա Հայկականի» Արցախյան ֆորում

«ԱՊԱԳԱ ՀԱՅԿԱԿԱՆԸ» զարգացման հիմնադրամը մայիսի 22-ին Ստեփանակերտում կազմակերպել է «Ապագա Հայկականի» Արցախյան ֆորումը՝ նվիրված Արցախում բնակչության աճի թեմային:

Արցախյան ֆորումին մասնակցել են «ԱՊԱԳԱ ՀԱՅԿԱԿԱՆԻ»՝ արցախյան հասարակության բոլոր շերտերը ներկայացնող ավելի քան վաթսուն նախաձեռնողներ:

carret

Գործընկերներ

faq scroll to top

Առաջարկել ընկերների (մինչև 5 անձ)

+

    Ծանոթացել եմ գաղտնիության քաղաքականությանը և տալիս եմ իմ համաձայնությունն անձնական տվյալներիս մշակման համար:

    close modal close menu