Փորձագիտական հանձնախումբ

Համաժողովի առաջին՝ նախապատրաստական փուլում, ձևավորվել են փորձագիտական հանձնախմբերը, որոնք մի շարք հանդիպումների արդյունքում մշակել են յուրաքանչյուր նպատակի վերաբերյալ սցենարներ և առաջարկների նախագծեր՝ բոլորը համապատասխան փորձագիտական հիմնավորմամբ: Յուրաքանչյուր նպատակի հասցեագրման համար «ԱՊԱԳԱ ՀԱՅԿԱԿԱՆԸ» նախաձեռնության կողմից հրավիրվել են ոլորտի լավագույն մասնագետները Հայրենիքից և Սփյուռքից: Հանձնախմբերի աշխատանքներն ընթացել են առկա, առցանց և հիբրիդային ձևաչափերով, որոնց ցանկության դեպքում միացել են համապատասխան ոլորտի ցանկացած մասնագետ:

Ապագա Հայկականի համաժողովի առաջնային սկզբունքներից է թափանցիկությունը, որի շրջանակներում կազմակերպիչների և միջազգային լայն ճանաչում ունեցող փորձագետների կողմից երաշխավորվել է Համաժողովի աշխատանքների և դրանց կազմակերպման լիակատար թափանցիկությունը։

Հայաստան-Սփյուռք միասնականություն
Փորձագիտական հանձնախումբ

Հայաստան-Սփյուռք միասնականություն փորձագիտական հանձնախմբի աշխատանքներն ուղղված են եղել ՀՀ-ի և Սփյուռքի համայնքների միջև հարաբերություններում առկա հիմնախնդիրների բացահայտման ու դրանց լուծման ուղիների սահմանմանը, որոնք կնպաստեն կայուն համագործակցային ու փոխօգնության գաղափարների վրա հիմնված հարաբերությունների ձևավորմանը։ Հանձնախմբի աշխատանքներին մասնակցել են հայազգի անվանի գիտնականներ ու մասնագետներ ինչպես սփյուռքագիտության, այնպես էլ թեմայի հետ առնչվող գիտական ու գործնական այլ շրջանակների ներկայացուցիչներ ևս:

Բնակչության աճ
Փորձագիտական հանձնախումբ

Բնակչության աճ փորձագիտական հանձնախմբի աշխատանքները նվիրված են եղել ՀՀ-ի ժողովրդագրական հիմնախնդիրների հնարավոր լուծումների քննարկմանը: Հանձնախմբի անդամների քննարկումները նվիրված են եղել բնակչության թվի ավելացման ուղիների, միգրացիոն պատկերի ուսումնասիրման և քաղաքականնությունների ու հնարավոր սցենարների մշակմանը: Հանձնախմբի աշխատանքներին մասնակցել են տարբեր միջազգային և տեղական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ և դեմոգրաֆներ ու ոլորտային գիտական շրջանակների այլ փորձագետներ:

Պատմական պատասխանատվություն
Փորձագիտական հանձնախումբ

Պատմական պատասխանատվություն փորձագիտական հանձնախմբում քննարկվել են հայ ժողովրդի պատմական պատասխանատվության գաղափարական և գործնական հարցերը, ինչպես նաև սահմանվել են դրանցում միջսերնդային պատասխանատվության ապահովման հնարավոր եղանակները: Հանձնախմբի աշխատանքներին ներգրավվել են անվանի պատմաբաններ, քաղաքագետներ ու այլ ոլորտային մասնագետներ ինչպես Հայրենիքից, այնպես էլ Սփյուռքից:

Փորձագիտական հանձնախմբերում քննարկումներն անցկացվել են Չեթեմ հաուզի կանոններով։ Հանձնախմբի աշխատանքներին մասնակցած փորձագետները քննարկումների ընթացքում արտահայտել են իրենց անհատական կարծիքները։ Նրանք պատասխանատվություն չեն կրում և կարող են չհաստատել որպես վերջնարդյունք ձևավորված փաստաթղթերը և սցենարները, որոնք մշակվել են օժանդակող թիմի կողմից քաղաքացիական ասամբլեայի քննարկման համար:

faq scroll to top

Առաջարկել ընկերների (մինչև 5 անձ)

+

    Ծանոթացել եմ գաղտնիության քաղաքականությանը և տալիս եմ իմ համաձայնությունն անձնական տվյալներիս մշակման համար:

    close modal close menu