Եզրափակիչ զեկույց

final-report-rus

ԱՊԱԳԱ ՀԱՅԿԱԿԱՆԻ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԻ ԱՄՓՈՓԻՉ ԶԵԿՈՒՅՑ (Հայ) Ներբեռնել

ISBN 978-9939-1-1670-9 / 9789939116709
ՀՏԴ 061․2
ԳՄԴ 66․7
174 էջ
Հրատ․ 2023թ․

Լրացումներ*

Լրացում A. (Հայ)

Լրացում A. (Անգ)

Լրացում B. (Անգ)


*Լրացում A-ում ներկայացված է կարծիքների մի մասը: Ամբողջական տարբերակը հասանելի կլինի առաջիկայում:

faq scroll to top

Առաջարկել ընկերների (մինչև 5 անձ)

+

    Ծանոթացել եմ գաղտնիության քաղաքականությանը և տալիս եմ իմ համաձայնությունն անձնական տվյալներիս մշակման համար:

    close modal close menu