Համաժողովի մասնակիցների ընտրության կարգը

Համաժողովին մասնակցելու համար ներկայացված բոլոր հայտերից ընտրվել են երկու հարյուր մասնակից Հայաստանից, Արցախից և Սփյուռքից: Կազմակերպիչների և միջազգային փորձագետների կողմից երաշխավորվել է Համաժողովի մասնակիցների ընտրության լիակատար թափանցիկությունը։ Ապահովվել է ժողովրդագրական տարբեր չափորոշիչների՝ սեռի, տարիքի, բնակության վայրի, կրթության համամասնությունը։

Հայտ ներկայացրած բոլոր անձինք հնարավորություն են ունեցել մասնակցել նաև առցանց հարթակում ընթացած քննարկումներին։

Համաժողովի մասնակիցների ընտրության մեթոդաբանություն

faq scroll to top

Առաջարկել ընկերների (մինչև 5 անձ)

+

    Ծանոթացել եմ գաղտնիության քաղաքականությանը և տալիս եմ իմ համաձայնությունն անձնական տվյալներիս մշակման համար:

    close modal close menu