Կրթության գերազանցություն

10

Կրթության գերազանցություն

Առաջնահերթություն հաղորդել կրթությանը՝ որպես աշխարհի հայության բարձրագույն սոցիալական արժեք:

Առաջնահերթություն հաղորդել կրթությանը՝ որպես աշխարհի հայության բարձրագույն սոցիալական արժեք:

Նպաստել պետական-ազգային շահերից բխող կրթության վերակազմակերպմանը և վերջինիս դերի վերաարժևորմանը, ինչպես նաև կրթության հեռահար կարիքների գնահատմանն ու արդիականացմանն ուղղված հայեցակարգերի և քաղաքականությունների մշակմանը: Կրթությունը հասու դարձնել բոլորին և ստեղծել առաջանցիկ գերազանցություն՝ դարձնելով այն ազգային, պետական և հասարակական առաջընթացի շարժիչ ուժ:

Կսպասենք Ձեր արձագանքին և առաջարկներին

faq scroll to top

Առաջարկել ընկերների (մինչև 5 անձ)

+

    Ծանոթացել եմ գաղտնիության քաղաքականությանը և տալիս եմ իմ համաձայնությունն անձնական տվյալներիս մշակման համար:

    close modal close menu