Բնակչության աճ

9

Բնակչության աճ

Կենտրոնանալ Հայաստանի ժողովրդագրական մարտահրավերներին լուծում տալու վրա՝ Հայաստանի ապագան երաշխավորելու համար ապահովելով բնակչության աճ, հայրենադարձություն և մասնագետների ներհոսք:

Կենտրոնանալ Հայաստանի ժողովրդագրական մարտահրավերներին լուծում տալու վրա՝ Հայաստանի ապագան երաշխավորելու համար ապահովելով բնակչության աճ, հայրենադարձություն և մասնագետների ներհոսք:

Նպաստել Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի բնակչության թվի ավելացմանն ուղղված խնդիրների ձևավորմանը, ժողովրդագրական մարտահրավերների լուծմանը և դրանց հասնելու ուղիների մշակմանը:

Ծնելիության ցուցանիշի խթանման, հանրային առողջության, կյանքի պայմանների ու բարեկեցության մակարդակի բարելավման, կյանքի միջին տևողության բարձրացման նպատակով իրականացվող աշխատանքների համար անհրաժեշտ են հսկայական կազմակերպչական ու նյութական ռեսուրսներ, որոնց զուգահեռ անհրաժեշտ է իրականացնել նաև ռազմավարական ծրագրեր (օր. ներգաղթի կազմակերպում և խթանում): Հաշվի առնելով այս ամենը՝ կարևոր է հայության ժողովրդագրական զարգացմանն ուղղված այդ ծրագրերի մշակումն ու իրականացումը, որոնք թույլ կտան համակարգել ու մեկտեղել իրականացվող ամենատարբեր միջոցառումները:

Կսպասենք Ձեր արձագանքին և առաջարկներին

faq scroll to top

Առաջարկել ընկերների (մինչև 5 անձ)

+

    Ծանոթացել եմ գաղտնիության քաղաքականությանը և տալիս եմ իմ համաձայնությունն անձնական տվյալներիս մշակման համար:

    close modal close menu