Հարաճում

8

Հարաճում

Խթանել մարդկային ու ֆինանսական կապիտալ ներգրավող մրցունակ տնտեսություն:

Խթանել մարդկային ու ֆինանսական կապիտալ ներգրավող մրցունակ տնտեսություն:

Նպաստել տնտեսության առաջանցիկ զարգացմանն ու տնտեսական ակտիվությանն օժանդակող ներառական ծրագրերի իրականացմանը՝ ապահովելով պետությունում մարդկային կապիտալի կայուն զարգացման ու կյանքի որակի բարելավման հնարավորությունները: Բացի այդ, մշակել այնպիսի ծրագրեր, որոնք կապահովեն տարածաշրջանի մակարդակով ամենաբարձր տնտեսական աճը:

Կսպասենք Ձեր արձագանքին և առաջարկներին

faq scroll to top

Առաջարկել ընկերների (մինչև 5 անձ)

+

    Ծանոթացել եմ գաղտնիության քաղաքականությանը և տալիս եմ իմ համաձայնությունն անձնական տվյալներիս մշակման համար:

    close modal close menu