Արդար հասարակություն և նվազեցված անհավասարություններ

13

Արդար հասարակություն եվ նվազեցված անհավասարություններ

Արմատախիլ անել աղքատությունը և հասնել հասարակության մեջ ազնվության և արդարության տիրապետման:

Արմատախիլ անել աղքատությունը և հասնել հասարակության մեջ ազնվության և արդարության տիրապետման:

Աջակցել հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներում կանանց և տղամարդկանց իրական հավասարության ապահովմանը, սոցիալական տարբեր խմբերի նկատմամբ խտրականության վերացմանը։ Նպաստել սոցիալական շարժունակության հնարավորությունների ընդլայնմանը և արժեքային ճիշտ հենքի վրա կառուցված հասարակական հարաբերությունների ձևավորմանը, ինչպես նաև սոցիալապես խոցելի խմբերի ու հաշմանդամություն ունեցող անձանց հնարավորությունների ընդլայնմանը:

Կսպասենք Ձեր արձագանքին և առաջարկներին

faq scroll to top

Առաջարկել ընկերների (մինչև 5 անձ)

+

    Ծանոթացել եմ գաղտնիության քաղաքականությանը և տալիս եմ իմ համաձայնությունն անձնական տվյալներիս մշակման համար:

    close modal close menu