Արմինե Մագումյան, Համաժողովի մասնակից, Ռուսաստան

Ռուսաստանից Համաժողովի մասնակից Արմինե Մագումյանը՝ միջոցառման ձևաչափի, քննարկվող նպատակների, խնդիրների լուծման ճանապարհների մասին:

faq scroll to top

Առաջարկել ընկերների (մինչև 5 անձ)

+

    Ծանոթացել եմ գաղտնիության քաղաքականությանը և տալիս եմ իմ համաձայնությունն անձնական տվյալներիս մշակման համար:

    close modal close menu