Փաստերի վրա հիմնված որոշումների կայացում

15

Փաստերի վրա հիմնված որոշումների կայացում

Ղեկավարությունից և հասարակությունից պահանջել, որ ազգային որոշումների կայացումը հիմնված լինի ոչ թե պատրանքների, այլ փաստերի վրա։

Ղեկավարությունից և հասարակությունից պահանջել, որ ազգային որոշումների կայացումը հիմնված լինի ոչ թե պատրանքների, այլ փաստերի վրա։

Նպաստել համազգային խոսույթում և երկխոսությունում քննադատական մտքի գերակայությանը, խթանել փաստերից ելնող որոշումների, քաղաքականությունների մշակման և ընդունման մշակույթի ձևավորումը: Ինչպես նաև աջակցել համազգային, պետական և հանրային կարևորության որոշումների հիմքում փաստերով և բավարար հիմունքով առաջնորդվելու պահանջի ձևակերպմանն ու իրականացմանը:

Այս ամենը պետք է նպաստի նաև իրավիճակի շտկմանն ուղղված և պետության ազգային շահերից բխող աշխատանքների իրականացմանը:

Կսպասենք Ձեր արձագանքին և առաջարկներին

faq scroll to top

Առաջարկել ընկերների (մինչև 5 անձ)

+

    Ծանոթացել եմ գաղտնիության քաղաքականությանը և տալիս եմ իմ համաձայնությունն անձնական տվյալներիս մշակման համար:

    close modal close menu