Պատմական պատասխանատվություն

3

Պատմական պատասխանատվություն

Հարգել Հայոց ցեղասպանության նահատակների, այն վերապրածների և նրանց փրկողների հիշատակը միջազգային իրազեկման և մարդասիրական աջակցության միջոցով՝ կանխարգելելու համար մարդկության դեմ բռնությունը, պայքարելու դրա դեմ և վերացնելու համար դրա հետևանքները:

Հարգել Հայոց ցեղասպանության նահատակների, այն վերապրածների և նրանց փրկողների հիշատակը միջազգային իրազեկման և մարդասիրական աջակցության միջոցով՝ կանխարգելելու համար մարդկության դեմ բռնությունը, պայքարելու դրա դեմ և վերացնելու համար դրա հետևանքները:

Նպաստել հայ ժողովրդի պատմական պատասխանատվության գաղափարական և գործնական մակարդակների համար անհրաժեշտ հենքի ձևավորմանը և խնդիրների առաջադրմանը, խթանել ՀՀ պետականության, Արցախի գոյութենական և հայկական ինքնության պահպանման հիմնախնդիրների լուծման շուրջ հայության ջանքերի մեկտեղման առաքելության և վերջինիս նկատմամբ միջսերնդային պատասխանատվության ձևավորումը:

Հաշվի առնելով հայ ժողովրդի արժեքների ու սեփական ինքնության սահմանման և դրանց պահպանմանն ուղղված աշխատանքների կարևորությունը՝ ձևավորել միասնական մոտեցումներ հայ ժողովրդի պատմական ժառանգության վերաբերյալ, սահմանել յուրաքանչյուրի պատասխանատվության տիրույթը՝ պատմության և հաջորդ սերունդների առջև, դրանից բխող պարտականություններն ու իրավունքները՝ ուղղված այդ ժառանգության ապագա սերունդներին փոխանցմանը:

Կսպասենք Ձեր արձագանքին և առաջարկներին

faq scroll to top

Առաջարկել ընկերների (մինչև 5 անձ)

+

    Ծանոթացել եմ գաղտնիության քաղաքականությանը և տալիս եմ իմ համաձայնությունն անձնական տվյալներիս մշակման համար:

    close modal close menu