Քվեարկության արդյունքներ. Հայաստան-Սփյուռք միասնականություն

2.1. Հայաստան-Սփյուռք փոխգործակցության ջանքերը մինչ օրս՝

 • Բավարար են եղել, Սփյուռքը կարողացել է զբաղվել և՛ ինքնապահպանությամբ, և՛ Հայ դատի պաշտպանությամբ, և՛ Հայաստանին օժանդակելով: Ոչինչ փոխել պետք չէ – 0,63%
 • Բավարար են եղել, սակայն ռազմավարական չեն եղել. չենք նկատել, թե ինչպես ենք դանդաղ կորցնում և՛ Սփյուռքը, և՛ Հայաստանը՝ փորձելով ﬔկի պահպանությունը հակադրել մյուսին – 13,92%
 • Բավարար չեն եղել. կա վստահության ճգնաժամ, միասնականությունն իրականում միայն կոչերի մակարդակում է – 27,86%
 • Վստահության ճգնաժամը հաղթահարելի է, համագործակցության նոր հարթակների կարիք ունենք, ﬕասնականությունը կբազմապատկի արդյունքները – 56,96%
 • Այլ դիտարկում – 0,63%

 

2.2. Հայաստան-Սփյուռք գործակցության հիմնական օրակարգը պետք է լինի՝

 • Հայաստանի հզորացումը՝ ակնկալիքով, որ հետո հզորացող Հայաստանը շատ ավելի հեշտ կնպաստի հայապահպանությանը Սփյուռքում – 53,16%
 • Հայապահպանությունը Սփյուռքում և համայնքների խնդիրների լուծումը՝ ընդունելով, որ ուծացման վտանգը բավականին լրջացել է – 20,89%
 • Իրար որքան հնարավոր է օգնելը՝ գիտակցելով, սակայն, որ ռեսուրսներն այս դեպքում կիսվում են երկու ուղղության վրա, հետևաբար՝ նվազում ամեն ուղղությամբ – 20,25%
 • Այլ դիտարկում – 5,70%

 

2.3. Ինչպե՞ս պետք է կառավարվի Հայաստան-Սփյուռք օրակարգի իրականացումը՝

 • Պետք է կառավարի Հայաստանը՝ իր պետական կառույցների միջոցով – 5,03%
 • Պետք է կառավարվի Հայաստանից՝ սփյուռքահայերի մասնակցությամբ՝ սահմանադրական բարեփոխումներով Սփյուռքի համար նախատեսելով պետական կառավարմանը մասնակցելու մեխանիզմներ – 45,91%
 • Պետք է կառավարվի նոր ստեղծվող համահայկական կառույցի միջոցով, որը կհամախմբի բոլոր գործող մեխանիզմները և կներդաշնակեցնի աշխատանքը – 37,74%
 • Միասնական կառավարման կարիք չկա. ըստ խնդիրների ձևավորել համագործակցային նոր լուծումներ և հարթակներ՝ ընդունելով Հայաստանի և Սփյուռքի բազմազանությունը – 7,55%
 • Այլ դիտարկում – 3,77%

 

Նախաձեռնությունների առաջնահերթություններ (ընդգծված են միայն ընդունված տարբերակները)

 • Գործարարների համագործակցային ցանց 82,39%
  Աշխարհի տարբեր ծայրերում ապրող հայ գործարարներին իրար գտնելու և համատեղ ծրագրեր անելու հնարավորության ստեղծում
 • Հայաստանի՝ հայոց լեզվի ուսուցիչների՝ Սփյուռքի համայնքներ պարբերական գործուղումների հիմնադրամի/ինստիտուտի ստեղծում – 66,67%
  Համակարգ, որի միջոցով Հայաստանի ուսուցիչները հերթափոխով կգործուղվեն Սփյուռքի համայնքներ՝ հայագիտական կենտրոնների զարգացման կամ տեղի հայերի ուսուցումն իրականացնելու համար
 • «Back to Armenia» համահայկական շարժում 64,78%
  Պետական մակարդակով մեծ ներգաղթի ռազմավարության որդեգրման դեպքում անհրաժեշտ հանրային աջակցության մեխանիզմի կայացում
 • Համահայկական լոբբիստական ցանց 64,15%
  Հայկական լոբբիստական կառույցների կողմից իրականացվող մեծ աշխատանքի համալրում համահայկական միասնական ձևաչափով
 • «Հայաստան» ներդրումային ընկերություն 57,23%
  ՀՀ տնտեսության զարգացման գործում յուրաքանչյուր հայի՝ բաժնետոմսերի գնման տեսքով մասնակցության հնարավորության ստեղծում
 • Համահայկական ՏՏ ընկերություն – 46,54%
  Բաժնետիրական ընկերության մոդելով տարբեր ձևաչափերով մարդկանց մասնակցության հնարավորություն
 • Հայկական առցանց թանգարանի ստեղծում – 38,99%
  Հայոց Ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտի հիման վրա առցանց թանգարանի ստեղծում
 • Միասնական ազգանուններ – 11,95%
  Հայաստանում կիրառվող ազգանունների «yan» վերջավորության և Սփյուռքում կիրառվող «ian» վերջավորության միասնականացման գործընթաց
faq scroll to top

Առաջարկել ընկերների (մինչև 5 անձ)

+

  Ծանոթացել եմ գաղտնիության քաղաքականությանը և տալիս եմ իմ համաձայնությունն անձնական տվյալներիս մշակման համար:

  close modal close menu