2023 թ. մարտի 10-12-ը Երևանում կայանալու է Ապագա Հայկականի Համաժողովը

Ապագա Հայկականի Համաժողովը հիմնված է միջազգային լայն ճանաչում և կիրառություն ունեցող «Քաղաքացիական ասամբլեա» մասնակցային ժողովրդավարության մոդելի վրա։ Նախապես գրանցված քաղաքացիներից թափանցիկ վիճակահանությամբ և ներկայացուցչական ընտրանքի մեթոդով կընտրվեն 200 մասնակիցներ՝ ապահովելով հասարակության սեռատարիքային ու կրթական խմբերի, ինչպես նաև ըստ բնակության երկրի և վայրի ներկայացվածությունը համաժողովում: Արդյունքում Հայրենիքից և Սփյուռքից ընտրված 100-ական մասնակիցներ հնարավորություն կունենան քննարկելու Հայաստանի ու հայության ապագային ուղղված և փորձագիտական գնահատում անցած ծրագրեր: Առաջին Համաժողովը նվիրված է լինելու «ԱՊԱԳԱ ՀԱՅԿԱԿԱՆԸ» նախաձեռնության 15 նպատակներից երեքին՝ «Պատմական պատասխանատվություն», «Հայաստան-Սփյուռք միասնականություն» և «Բնակչության աճ»:

Համաժողովի սկզբունքները

Միասնականություն

Հայաստանի և հայության առջև ծառացած արդի մարտահրավերները հնարավոր է լուծել միմիայն ՀՀ-ի ու Սփյուռքի, ինչպես նաև ներհասարակական միասնականության ամրապնդման միջոցով: Համաժողովը հանդիսանալու է համահայկական երկխոսության հարթակ՝ մեկ հարկի տակ միավորելով փորձագիտական համայնքի ու հասարակության ամենատարբեր խմբերի ներուժը` արդյունքում նպաստելով ինչպես փորձագիտական, այնպես էլ հանրային ակտիվ քննարկումների իրականացմանը:

Ներառականություն

Համաժողովի մասնակցության գրանցումը բաց է լինելու Հայաստանից, Արցախից և Սփյուռքից բոլոր ցանկացողների համար: Չունենալով չափահաս քաղաքացիների մասնակցության համար որևէ սահմանափակում՝ Համաժողովն իր շուրջն է համախմբելու աշխարհասփյուռ հայության համամասնորեն արտահայտված սեռատարիքային, կրթական և աշխարհագրական բոլոր շերտերն ընդգրկող խմբերին: Համաժողովին գրանցված, սակայն վիճակահանության փուլը չհաղթահարած յուրաքանչյուր հետաքրքրված անձ հնարավորություն կունենա իր ձայնը լսելի դարձնելու նախատեսված այլ ձևաչափերով:

Թափանցիկություն

Համաժողովի ամբողջ ընթացքը՝ ներառյալ փորձագիտական հանձնախմբերի աշխատանքը, մասնակիցների ընտրության վիճակահանությունը, հանրային քննարկումներն ու համագործակցության ցանցերի ձևավորման գործընթացը, բաց է և հրապարակային: Շահագրգիռ բոլոր կողմերը հնարավորություն ունեն հետևելու այդ ամենին ինչպես մեր պաշտոնական կայքէջում, այնպես էլ սոցիալական հարթակներում  ու լրատվական աղբյուրներում:

Հանրային արդյունք

Համաժողովի շրջանակում ընդունված բոլոր առաջարկություններն ու ծրագրերը հանդիսանում են հանրային սեփականություն և հասանելի են պետական ու մասնավոր ոլորտի բոլոր ներկայացուցիչներին՝ դրանց հնարավոր տարբերակները մշակելու համար։ Որպես ուղիղ ժողովրդավարության ինքնատիպ գործիք՝ Համաժողովը փորձելու է ապահովել հանրության բոլոր բաղադրատարրերի ջանքերի մեկտեղման հնարավորությունը:

Նոր մոտեցում, նոր արդյունքներ

Մենք միասին ձևավորում ենք քաղաքացիական մասնակցության նոր մշակույթ, որի առանցքը երկխոսությունն է և հավաքական պատասխանատվության գիտակցումը։ Հայկական իրականության մեջ նմանը չունեցող Համաժողովն իր մոտեցումներով պետք է նպաստի պետության ու հասարակության համար կենսական նշանակություն ունեցող հարցերի շուրջ խոսույթի ձևավորմանը և խնդիրների հաղթահարման ուղիների մշակմանը:

1

Գրանցվեք Համաժողովին

Համաժողովին մասնակցության հայտը կարող եք ներկայացնել՝

Գրանցվեք Համաժողովին
2

Ստացեք Ձեր հատուկ կոդը

Հաստատեք Ձեր էլ․ փոստի հասցեն և ստացեք հատուկ կոդը վիճակահանությանը մասնակցելու համար:

Ստացեք Ձեր հատուկ կոդը
3

Մասնակցեք վիճակահանությանը

Բոլոր դիմորդներից ներկայացուցչական ընտրանքի մեթոդով կընտրվեն 200 մասնակից։

Մասնակցեք վիճակահանությանը
4

Մասնակցեք Համաժողովին

Համաժողովի մասնակիցները՝

  • ուսումնասիրելու են նպատակների իրականացման սցենարները, առկա խնդիրներն ու մարտահրավերները
  • ուրվագծելու են դրանց լուծման ուղղությունները
  • ընդունելու են համապատասխան առաջարկությունների փաթեթներ։

Սահմանենք
մեր ապագան
միասին

10 11 12
ՄԱՐՏ
2023

«Ապագա Հայկականի» Արցախյան ֆորում

«ԱՊԱԳԱ ՀԱՅԿԱԿԱՆԸ» զարգացման հիմնադրամը մայիսի 22-ին Ստեփանակերտում կազմակերպել է «Ապագա Հայկականի» Արցախյան ֆորումը՝ նվիրված Արցախում բնակչության աճի թեմային:

Արցախյան ֆորումին մասնակցել են «ԱՊԱԳԱ ՀԱՅԿԱԿԱՆԻ»՝ արցախյան հասարակության բոլոր շերտերը ներկայացնող ավելի քան վաթսուն նախաձեռնողներ:

carret

Գործընկերներ

faq scroll to top

Առաջարկել ընկերների (մինչև 5 անձ)

+

    Ծանոթացել եմ գաղտնիության քաղաքականությանը և տալիս եմ իմ համաձայնությունն անձնական տվյալներիս մշակման համար:

    close modal close menu